Language

واحد آزمایشگاه

شرکت یزد مکمل با هدف تولید محصولات با کیفیت بالا و افزایش سطح رضایت مشتریان خود، فضای آزمایشگاهی با بیش از 100 متر مربع طراحی و با جدیدترین تجهیزات آزمایشگاهی و مناسب ترین سیستم مدیریتی تجهیز نموده است. بخش های مختلف این آزمایشگاه شامل دفتر آزمایشگاه، آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه میکروبیولوژی و اتاق پایداری، براساس اصول عملیات آزمایشگاهی خوب (GLP) طراحی و ساخته شده است. بکارگیری تجهیزات پیشرفته و استفاده از کارشناسان مجرب موجب گردیده است تا این آزمایشگاه به توانمندی های لازم برای انجام کلیه آزمون های شیمیایی و میکروبیولوژی نائل گردد.

خط مشی کیفیت آزمایشگاه:

آزمایشگاه شرکت یزد مکمل از طریق بکارگیری افراد توانمند و ذیصلاح در آزمایشگاه جهت انجام فعالیت های صحیح و دقیق مرتبط با آزمون و ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت  براساس استانداردهای ملی و بین المللی موارد زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار دهد:

  • ارتقا سطح مهارت و کارآئی کارکنان از طریق آموزش های  سیستماتیک و مستمر
  • توسعه دامنه فعالیت های مرتبط با آزمون نمونه ها
  • بهبود مستمر در مجموعه فعالیت ها و عملکردهای آزمایشگاه
  • افزایش دقت و صحت نتایج آزمون ها
  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بر مبنای استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025:2005