Language

مکمل ویتامینه و معدنی ماهیان گرم آبی

ماهیان گرم آبی به گروهی از ماهیان گفته می شود که رشد و تولید مثل آنها در آب های گرم صورت می گیرد و با توجه به گونه های (مختلف) آنها جهت تکثیر و رشد خود، به دماهای مختلفی نیاز دارند. به طور مثال دمای مناسب رشد کپور ماهیان چینی ۲۵ – ۱۸ درجه سانتیگراد می باشد. این گروه از ماهیان در دمای بالای ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد تغذیه می کنند.

نیازهای ویتامینه و معدنی ماهیان گرم آبی بخصوص در استخرهای پرورشی بسیار متنوع بوده، اضافه نمودن مکمل های حاوی ویتامین و مواد معدنی به جیره غذایی، موجب افزایش سرعت رشد، جلوگیری از بروز بیماری های ناشی از کمبود ویتامین ها و مواد معدنی، کاهش تلفات، افزایش مقاومت در برابر بیماری ها و استرس های محیط پرورش شده و از آثار سوء تغذیه ناشی از جیره غذایی نامتعادل جلوگیری خواهد نمود.

Supplement Facts

garm abi yazd mokamel

مزایای مصرف محصول

  • افزایش سرعت رشد
  • جلوگیری از بروز بیماریهای ناشی از کمبود ویتامین ها
  • کاهش تلفات
  • مقاومت در برابر بیماری ها و استرس های محیط پرورش
  • جلوگیری از آثار سوء تغذیه ناشی از جیره غذایی نامتعادل
  • استحکام بخشی به اسکلت
  • تنظیم فعالیت دستگاه عصبی و غدد درون ریز
  • تامین کننده اجزا تشکیل دهنده رنگدانه های خونی
  • ایجاد تعادل در واکنش های اسیدی _ بازی و ایجاد موازنه اسمزی

شرایط نگهداری

دور از نور مستقیم آفتاب، در جای خشک و دمای کمتر از  25 درجه سلسیوس نگهداری شود.‌

بسته بندی

پاکت کامپوزیت 3 لایه/ 10 کیلوگرمی

بسته بندی مجزای ویتامین ها و مواد معدنی

میزان مصرف

2/5 کیلوگرم از مکمل ویتامینه به همراه 2/5 کیلو گرم مکمل معدنی در یک تن خوراک مخلوط گردد.