Language

مکمل ویتامینه و معدنی میگو

سخت پوستان، بزرگترین رده از شاخه بند پایان هستند. خانواده پنائیده (Penaeidae)، بزرگترین خانواده سخت پوستان هستند که در این خانواده، ۱۲ جنس قرار دارند که۸۰٪ آنها از نظر تجاری مهم بوده و بنام میگو (Shrimp) معرفی می‌گردند. گونه های میگوی آب شیرین جنس Macrobrachium در سراسر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پراکنده اند. این گونه ها در اغلب آب های شیرین داخلی شامل دریاچه ها، رودخانــه ها، باتلاق ها، نهرهای آبیاری، کانال ها و استخرها یافت می شوند. 

نیازهای ویتامینه و معدنی ماهیان میگو بخصوص در استخرهای پرورشی بسیار متنوع بوده، اضافه نمودن مکمل های حاوی ویتامین و مواد معدنی به جیره غذایی، موجب افزایش سرعت رشد، جلوگیری از بروز بیماری های ناشی از کمبود ویتامین ها و مواد معدنی، کاهش تلفات، افزایش مقاومت در برابر بیماری ها و استرس های محیط پرورش شده و از آثار سوء تغذیه ناشی از جیره غذایی نامتعادل جلوگیری خواهد نمود.

Supplement Facts

shrimp yazdmokamel

مزایای مصرف محصول

  • بالا بردن اشتها، افزایش مصرف خوراک و در نتیجه افزایش وزن روزانه میگو
  • بهبود شرایط هضم و جذب مواد غذایی در دستگاه گوارش
  • جلوگیری از بروز بیماری های ناشی از کمبود ویتامین ها
  • افزایش مقاومت و ایمنی میگو نسبت به استرس های محیطی و بیماری ها
  • تنظیم کننده فشار اسمزی بدن میگو در آب های با شوری بالا
  • کاهش تلفات و در نتیجه افزایش بازماندگی میگو
  • افزایش مقاومت در برابر بیماری ها
  • جلوگیری از بروز بیماری های ناشی از کمبود مواد معدنی

شرایط نگهداری

دور از نور مستقیم آفتاب، در جای خشک و دمای کمتر از  25 درجه سلسیوس نگهداری شود.‌

بسته بندی

پاکت کامپوزیت 3 لایه/ 10 کیلوگرمی

بسته بندی مجزای ویتامین ها و مواد معدنی

میزان مصرف

2/5 کیلوگرم از مکمل ویتامینه به همراه 2/5 کیلو گرم مکمل معدنی در یک تن خوراک مخلوط گردد.