Language

آزمایشگاه شیمی

بخش شیمی آزمایشگاه شرکت یزد مکمل با به کارگیری اسپکتروفتومتر، سوکسوله، کجلدال و استفاده از وسایل دقیق آزمایشگاهی قادر است آزمون های شیمیایی را طبق استاندارد مربوطه انجام می دهد. آزمایشگاه شیمی این شرکت براساس استانداردهای موجود طراحی و اجرا شده است و تمام مواد مصرفی در این آزمایشگاه از برندهای معتبر Merck و Sigma Aldrich تهیه گردیده است.

لیست خدمات آزمایشگاه در این بخش

 • اندازه گیری فیبر
 • اندازه گیری کلسیم
 • اندازه گیری فسفر
 • اندازه گیری مس
 • اندازه گیری پتاسیم
 • اندازه گیری آهن
 • آنزیم فیتاز
 • آنزیم سلولاز
 • اندازه گیری چربی
 • میزان رطوبت
 • اندازه گیری ویتامین A به روش بیناب سنجی (اسپکتومتری)
 • اندازه گیری ازت و پروتئین خام

تجهیزات آزمایشگاه شیمی

تجهیزات این بخش از بهترین تجهیزات آزمایشگاه شیمی بوده و به منظور اطمینان از عملکرد صحیح و دقیق آنها، کالیبره شده و دارای گواهی کالیبراسیون می باشند که برخی از آنها عبارتند از:

 • EC/TDS Meter
 • pH meter
 • آسیاب آزمایشگاهی
 • بن ماری سرولوژیکی
 • پمپ خلاء
 • ترازو دیجیتال 2 صفر و 3 صفر
 • سانتریفوژ
 • سمپلر متغییر
 • سیستم استخراج گاز
 • سیستم سوکسوله
 • سیستم کجلدال
 • شیکر ورتکس
 • کولیس
 • هات پلیت استرایر
 • هود شیمیایی
 • یخچال آزمایشگاهی